Arkeologlar Derneği

Sur-u Sultani içinde kalan 1. derece arkeolojik sitin 3. dereceye düşürülmesi