Arkeologlar Derneği

DANIŞTAY: ARKEOLOJİK SİTLERDE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ KURULAMAZ