3. Köprü Güzergâhında Tespit Edilen Arkeolojik Bulgular
 
Basında çıkan haberler 3. Köprü inşaatının arkeolojik alanlar için de tehdit oluşturduğunu bir kez daha gündeme getirmiştir.
 
İstanbul’un kuzeyindeki ekosistemi bütüncül olarak tahrip eden 3. Köprü ve bağlantı yolları güzergahında, tespit edilen arkeolojik veriler hakkında ilgili koruma kurullarının İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni denetiminin sağlanması yönünde karar alması, alanda detaylı arkeolojik çalışmaların yapılması ve özel bir şirket tarafından yapıldığı anlaşılan tespitlerin gözden geçirilmesi ve tüm bu çalışmalar tamamlanana kadar ilgili alanlarda çalışmaların durdurulması, projenin tespit edilen bulgulara göre yeniden değerlendirilmesi beklenmektedir. Ayrıca projenin söz konusu arkeolojik bulgulara etkisinin açıklanması, bu çalışmaların sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi - 30 Mayıs 2014