Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi,"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisi imzacısı meslektaşımız Heval Bozbay 693 sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edilmiştir. Barış isteğini ifade eden bilim insanı meslektaşımızın yalnız olmadığını belirtiriz. Bilim üretenlerin görüşlerinden dolayı çalışma imkânlarının ellerinden alınması ve bir anlamda hayatlarının geri dönülmez biçimde karartılması kabul edilemez. Son dönemde akademi dünyasında yapılan kıyımın gelecek nesilleri de etkileyeceği, bilimsel alanda neden olacağı olumsuzlukların gündelik yaşamda da karşımıza çıkacağı aşikârdır.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi