III. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan  "İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu"nu Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi  olarak Sanat Tarihçileri Derneği İstanbul Şubesi ile birlikte destekliyoruz. 1-3 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek sempozyum için bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 15 Ocak 2018. Sempozyum, çağrı metni ve temaları çerçevesinde tüm bölümlerden öğrencilerin başvurularına açıktır. 

Sempozyum çağrı metni ve detaylı bilgi için sempozyum blogunu ziyaret edebilirsiniz.

III. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI

1.GÜN (1 MART PERŞEMBE - SALT GALATA)

9:30     Kayıt

10:00   Açılış Konuşması

Prof.Dr. Zeynep Kuban Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi II. Başkanı - İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Bölümü

1.OTURUM

10:30   Constantine Seslenir: Gerdanlığı Kim Kırdı?

            Gizem Erten, İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

10:50   Prokopius’un Yapılar ve Gizli Tarihi Üzerinden Bir Eleştiri: Birinci Iustianus Dönemi’nde Constantinopolis Kentinin Sosyal Durumuna İlişkin Düşünceler

            Uzay Can Ardal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Tarih

11:10   Günümüz Sanat Anlayışında ve Kültür Endüstrisi Kapsamında Popüler Kültür ve Kitsch’in Sanatsal Yansımaları

            Elif Ertürk, Anadolu Üniversitesi - Sanat Tarihi

11:30   Kahve Arası

2.OTURUM

11:40   Dünden Bugüne Toplumsal Cinsiyet Algısında Ne Değişti?

            Ece Özcan-Elif Özcan, Dumlupınar Üniversitesi - Arkeoloji

12:00   Hera ve Aphrodite’nin Topluma Uyarladığı Cinsiyet Algısı

            Cansu Kurtar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Arkeoloji

12:20   Antik Yunan Figürlü Seramikleri Üzerinde Sympoison Sahneleri Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Algısı

            Ada Meriç Eker, Boğaziçi Üniversitesi - Tarih

12:40   Queer Kuram Işığında Türkiye Prehistoryasını Yeniden Değerlendirmek

            Yılmaz Yeniler, Koç Üniversitesi - Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

13:00   Yemek Arası

3.OTURUM

14:00   Dünya Yerinden Oynar: Arkeolojide Ütopya

            Oya Aktaş-Melisa Kozanoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Arkeoloji

14:20   Türk Arkeolojisinde Bazı Sorunlar ve Spekülatif Yanlış Çözümler

            Ayşenur Pala, Sütçü İmam Üniversitesi - Arkeoloji

14:40   Geçmişten Günümüze Bir Miras: Bizans’ın Tarihsel ve Kültürel Varlıklarına Dair Akademik ve Toplumsal Algı

            Ege Gütay, Ege Üniversitesi - Sanat Tarihi

15:00   Kahve Arası

4.OTURUM

15:10   Kentsel Koruma, Kimlik ve Bellek Bağlamında Galataport Projesi

            Zemzem Ece, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Mimarlık Tarihi

15:30   Geçmişten Günümüze AKM

            Ahmet Onur Yedikardeş,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Tarih

15:50   Beyoğlu’nun Kurtarılamayan Hafıza Mekanı: Emek Sineması

            Dilşah Çakır, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Arkeoloji

16:10   Kültürel Miras ve Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Kadifekale Örneği

            Burak Demir, Ege Üniversitesi - Sanat Tarihi

16:30  Kahve Arası

5.OTURUM

16:40   Edirne Müzelerinde Sergileme ve Müze - İnsan İlişkilerine Genel Bakış

            Aze Fırat, Trakya Üniversitesi - Sanat Tarihi

17:00   Yunan ve Roma’nın Karanlık Geçmişini Aydınlatan Yazıtlar

            Senanur Oyuktaş, İstanbul Üniversitesi - Klasik Arkeoloji

17:20   Biranın Tarihi ve Kültüre Etkisi

            Iraz Nükte Alp, İstanbul Üniversitesi - Klasik Arkeoloji

17:40   Dünden Bugüne İstanbul Meyhaneleri ve Kültürü

            Berk Rona, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Arkeoloji

 

2.GÜN (2 MART CUMA - SALT GALATA)

09:30   Kayıt

10:00   Açılış Konuşması

            Prof.Dr.Ufuk Kocabaş

            İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

 

1.OTURUM

10:30   Labraunda Kazı Günlükleri İçinde Kazı Yapmak

            Görkem Çimen, Uppsala Üniversitesi Arkeoloji ve Antik Çağ Tarihi , Antik Kültür ve Toplumu Enstitüsü

10:50   İÜ Yenikapı Batıkları Projesine Stajyer Öğrencilerin Katkıları

            Hilal Güler-Osman Haktan Uygun, İstanbul Üniversitesi - Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

11:10   Bir Araştırmacı Olarak Toprak Kimyası Analizi: Aşıklı’da Mekan Kullanımı, Kullanım Döngüleri ve Mekansal Organizasyon

            Fatma Kalkan, İstanbul Üniversitesi - Prehistorya

11:30   Kahve Arası

2.OTURUM

11:40   Feminist Bir Arkeoloji de Mümkün

            Ülkü Saydan, İstanbul Üniversitesi - Klasik Arkeoloji

12:00   Klasik Arkeoloji Literatüründe Feminen Kullanıma Dionysos ve Apollon Örnekleri

            Mert Funda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Arkeoloji

12:20   Osmanlı Resminde Modernleşen Kadın İmgesi

            Elif Naz Şengün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

12:40   Antik Yahudilik’te Kadın Olgusu

            Alaattin Cem Özdemir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Tarih Bölümü

13:00   Yemek Arası

3.OTURUM

14:00   18.Yüzyıldan Günümüze İstanbul’un Tarihi Sayfiye Alanlarının Dönüşümü

            Nefise Burcu Yağan, YTÜ Restorasyon

14:20   Damnatio Memoriae Bağlamında Dört Ayaklı Minarenin Öyküsü

            Ahmed Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Sosyoloji

14:40   Anıt ve Temsili: İdeolojinin O Aşikar Nesnesi

            Ekin Can Göksoy, Boğaziçi Üniversitesi - Tarih

15:00   Kahve Arası

4.OTURUM

15:10   18.Yüzyıl’da Osmanlı ile Batı Kültürlerinin Karşılaşması ve Turquarie Modası

            Tuğba Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Tarih

15:30   Modernleşme ve Popüler Kimlik Üzerinden Bir İnceleme: Arabesk Kültürü

            Orhun Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi - Tarih

15:50   Edirne Kent Müzesi ve Mekan İlişkisi

            Alpay Arslanhan, Trakya Üniversitesi - Sanat Tarihi

16:10   Disiplinlerarası Öğrenen Öğretici Olmak

            H.Kübra Gür Düzgün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Arkeoloji

16:30   Kahve Arası

5.OTURUM

16:40   Tarih ve Kültürel Mirasın Korunamamasında Çevre Düzenlemelerinin Etkisi: Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Külliyesi’nin Yeni Meydan ve Rıhtım Düzenlemesinden Sonraki Muhtemel Durumu ve Konumu

            Aytaç Güder, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Sanat Tarihi

17:00   16.Yüzyıl İstanbul’u: Mimar Sinan’ın İstanbul’u Kurgulayışı

            Merve Karakurt, Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları

17:20   Mesarif (Masraf) Defterleri Işığında Topkapı Sarayı Üçüncü Ahmed (Enderun) Kütüphanesi

            Ömer Türk, İstanbul Üniversitesi - Sanat Tarihi

17:40   Antik Yunan’da Ritüelden Drama

            Nazım Sarıkaya, İstanbul Ünversitesi - Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

 

            3.GÜN (3 MART - CUMARTESİ - MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ KARAKÖY BİNASI)

10:00 Kayıt

 

1.OTURUM

10:30   Sualtı Kültürel Mirasın Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması

            Mustafa Ümit Havuş, Düzce Üniveristesi - Arkeoloji

10:50   Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında Sponsorların Katkısına Parion Örneği

            Halil Özkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Arkeoloji

11:10   Aizanoi Mozaikli Hamam Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları

            Melih Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Arkeoloji

11:30   Kahve Arası

2.OTURUM

11:40   Hristiyan İkonografisinde Hz.İbrahim

            Emel Çimen, Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi

12:00   Bursa ve Çevresindeki Post-Bizans Dönemi Dini Yapıları ve Osmanlı Devleti Bursası'nda Gayrimüslimler

            Mesut Küçük, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi

12:20   Paleolitik ve Neolitik Çağlarda Adıyama: Sorunlar ve Öneriler

            Burhan Göz, Trakya Üniversitesi Arkeoloji

12:40   Mars’a Yerleşme Yolunda Neolitik Mimarisinin Öğretebilecekleri

            Atlıhan Onat Kracalı, Yıldız Teknik Üniversitesi - Mimarlık Tarihi ve Kuramı

13:00   Yemek Arası

3.OTURUM

14:00   Türkiye Neolitik Dönem Figürinlerinin Bedensel Temsilinin Değerlendirilmesi

            Fatmagül Çimen, Trakya Üniversitesi - Arkeoloji

14:20   Lamassu’dan Günümüze Kültürel Sahiplenme Evrimi

            Merve Uçar, İstanbul Üniversitesi - Prehistorya

14:40   Kent Arkeolojisi Haberleirnde Hakikat Sonrası (Post-Truth) Etkisinin Ölçümü: İstanbul Örneği

            Tutku Tuncalı, İstanbul Üniversitesi - Klasik Arkeoloji

15:00   Kahve Arası

4.OTURUM

15:10   Performatif Kavramı Merceğinde Caravaggio’nun Kuşkucu Thomas Resmi’ne Yeni Bir Bakış

            Ahmet Can Koç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Sanat Tarihi

15:30   Sanat Eserlerine Yönelik Hırsızlık Olayları: Russborough Malikanesi Soygunu

            Mustafa Ergül, İstanbul Üniversitesi - Sanat Tarihi

15:50   Sanat Tarihi ve Kamusal Alan İlişkisi Bağlamında Hacettepe Üniversitesi Sanat ve Mimari Topluluğu Örneği

            Cemre Gökpınar, Hacettepe Üniversitesi - Sanat Tarihi

16:10   Kahve Arası

5.OTURUM

16:30   Komnenoslar Dönemi İstanbul Kiliseleri

            Alican Özçelik, Selçuk Üniversitesi - Sanat Tarihi

16:50   Bizans İmparatorluğu’nun Özel Muhafızları Vikingler: Halvdan Buradaydı

            Asu İlahe Okyalaz, Anadolu Üniversitesi - Tarih

 

17:10   Serbest Kürsü

17:30   Kapanış Kokteyli