Olağan Genel Kurul

Şubemizin Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mart 2017 Cumartesi günü saat 15.00’da Cezayir - Büyük Toplantı Salonu'nda (Hayriye Cad. 12 Galatasaray-Beyoğlu 34425 İstanbul) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 15.00’da aynı yerde yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış
  2. Divan Heyeti seçimi
  3. Saygı duruşu
  4. Faaliyet Raporunun okunması
  5. Denetim Raporunun okunması
  6. Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
  7. Tahmini bütçenin teklifi
  8. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
  9. Dilekler ve kapanış.

NOT: Genel Kurul toplantısına fahri üyelerimiz de katılabilirler. Ancak sadece asli üyeler oy kullanabilirler.