Console Activity

EAA Bern Bildirgesi: Arkeoloji ve Demokrasinin Geleceği

Bu bildiri, Avrupa Arkeologlar Birliği'nin (EAA) 6 Eylül 2019’da Bern’de yapılan Yıllık Üyelik Faaliyet Toplantısında (Annual Membership Businesses Meeting-AMBM) resmi olarak onaylanmış ve yürürlüğe konmuştur. Söz konusu bildiri, “Arkeoloji ve Demokrasinin Geleceği EAA 2019 Bern Bildirisi” ya da kısa şekliyle “EAA 2019 Bern Bildirisi” olarak anılacaktır. Bildirinin taslağı, 2019 yılı süresince EAA Görev Güçleri (Task Force) tarafından hazırlanmıştır. Türkçe çeviri: Nurcan Yalman

Raporu Gör
Console Activity

662 Sayılı İlke Kararı Hakkında İptal Kararı

I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlere GES yapımına olanak sağlayan 662 sayılı ilke kararı hakkında Arkeologlar Derneği, Mimarlar Odası ve Ekoloji Kolektifi Derneği olarak açtığımız dava sonucu Danıştay 14. Dairesi'nin iptal kararı. 

Raporu Gör
Console Activity

Kuşdili Çayırı Plan Tadilatı

Osmanağa Mah. 1Ada, 71-72  Parsellere (Kuşdili Çayırı) İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği hakkında itiraz yazımız.

Raporu Gör
Console Activity

662 Sayılı İlke Kararı Hakkında Yürütmeyi Durdurma

II. ve II. Derece Arkeolojik Sitlere GES yapımına olanak sağlayan 662 sayılı ilke kararı hakkında Arkeologlar Derneği, Mimarlar Odası ve Ekoloji Kolektifi Derneği olarak açtığımız dava sonucu Danıştay 14. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı. 

Raporu Gör
Console Activity

Piyalepaşa Cami Bostanı'nın Koruma Koşulları

Kültür varlığı olarak tescilli Piyalepaşa Cami Bostanı'nın  “rehabilitasyonu”nun gündeme gelmesi üzerine alanın  koruma koşullarına ilişkin görüşlerimizi iletmek üzere Beyoğlu Kent Savunması, DÜRTÜK (Direnen Üretici Tüketici Kolektifi) ile birlikte açık çağrılı bir çalışma ile hazırlanmıştır. 

Raporu Gör
Console Activity

I. VE II. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI İLE İLGİLİ 662 SAYILI İLKE KARARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME RAPORU

18.01.2017 tarihli ve 2992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.12.2016 tarihli 662 sayılı ilke kararının iptali istemiyle Arkeologlar Derneği, Ekoloji Kolektifi Derneği ve TMMOB Mimarlar Odası davacı oldu. 662 İlke Kararı'nı koruma yaklaşımıyla ve hukuki açıdan değerlendiren raporumuz.

Raporu Gör
Console Activity

Kadıköy

Kadıköy'ün III. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek temel kazılarında müze denetiminin sağlanması, arkeolojik veri kaybının önlenmesi için İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yaptığımız başvurunun esasını teşkil eden bilimsel rapor. Başvurumuz henüz sonuçlanmamıştır.

Raporu Gör
Console Activity

Yassıada ve Sivriada Raporu

Yassıada'daki inşaatın birinci yıldönümünde Adalar Savunması tarafından derlenen ortak raporda, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, Yassıada ve Sivriada'nın tarih ve arkeolojisine dair verileri özetleyen ve o güne kadar belgelenebilen tahbribatı aktaran bir raporla yer aldı.

Raporu Gör
Console Activity

İstanbul Kara Surları ve Hendek Bostanları Üzerine Tarih Araştırması Raporu

İstanbul Kara Surları ve Hendek Bostanları Üzerine Tarih Araştırması Raporu Tarihçi Ayhan Han tarafından Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Yedikule Bostancılar Derneği için hazırlanmıştır. Kara Surları çevresindeki bostanların birer kültür varlığı olarak tescillenerek koruma altına alınması için ilgili koruma bölge kurullarına yaptığımız başvuruda kullanılmıştır.

 

Raporu Gör
Console Activity

Piyalepaşa Cami Bostanı Tarih Araştırması Raporu

Piyalepaşa Camii Bostanı'nın bir kültür varlığı olarak tescillenmesi ve bu alanı ortadan kaldıracak yeraltı katlı otopark projesini onaylayan koruma kurulu kararının iptali için yapılan başvuruların eki Piyalepaşa Cami Tarih Araştırması Raporu tarihçi Aleksander Shopov ve Ayhan Han tarafından hazırlandı.

Raporu Gör